Fagor Ederlan Taldearen helburua da bere jokabidea eta osatzen duten Pertsonenak indarrean dagoen legeei erantzutea eta baita Jokabide Kode honetan zehaztutako Printzipio Etikoei ere.

Jokabide Kodeak Fagor Ederlan Taldean jada badagoen enpresa kultura finkatzea ere bilatzen du

Código de conducta (ES) - Code of Conduct (EN) - 行為守則 (CN) - Código de Conduta (PT) - Kódex správania (SK)

Jokabide kodea